vardag_lite_padded_jacket_m_84128-667-638_b_main_fjr