vardag_lite_padded_jacket_m_84128-667-638_a_main_fjr